top of page
Screenshot_1.png

Disleksi Eğitim Müdahaleleri - Okuma (DEM-OKU) özel öğrenme güçlüğü/disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır. Program kapsamında Öğrenci ve Öğretmen Çalışma kitapları kullanılmakta ve etkinlik materyalleri ile öğrencilerin okuma becerileri desteklenmektedir. 

 

DEM- OKU kapsamında ilk değerlendirme aşamasından okuma becerisini geliştirmeye yönelik stratejileri de içeren tüm eğitim sürecini kapsayan eğitim basamakları adım adım paylaşılmaktadır.

 

Geliştirilen müdahale programı kapsamında okuma güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

 

Uygulamacı Kullanım Sertifikası Eğitimi kapsamında disleksi olan öğrencilerin okuma becerilerinin belirlenmesine yönelik performans alımı ve strateji öğretimi gerçekleştirilecektir.

 

Eğitim kapsamında müdahale programına ve performans belirleme sürecine yönelik beş adet örnek kitap paylaşılacaktır.

 

DEM-OKU Uygulamacı Kullanım Sertifikası Eğitimi'ne katılan öğretmenler uygulayıcı eğitimini hem teorik eğitim hem de uygulamalı eğitim olarak alacaklardır. Disleksi olan öğrencilerle gerçekleştirecekleri yaklaşık bir yıllık eğitim sürecine yönelik bir müdahale programına sahip olacaklardır.

DEM-OKU Eğitimiyle İlgili Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: https://buyem.boun.edu.tr/

DİSLEKSİ EĞİTİM MÜDAHALELERİ (DEM)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM)'nin özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma, yazma ve matematik alanlarında desteklenmesinde kullanılabilecek müdahale paketlerinden oluşması hedeflenmektedir. Öncelikle akıcı okuma ve okuduğunu anlama müdahaleleri kapsamında DEM-OKU yapılandırılmıştır.

bottom of page