top of page
logo_tek.jpg

SESLİ OKUMA BECERİSİ VE OKUDUĞUNU
ANLAMA TESTİ

Bir standart test olarak Sesli Okuma
Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II (SOBAT-II)’nin amacı özel öğrenme
güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin
gelişimlerini değerlendirmektir

SOBAT Uygulamacı Kullanım Sertifikası Eğitimi İle İlgili Detaylı Bilgi İçin: https://www.pilumunus.com/egitim/6-sobat-sertifika-egitimi

bottom of page