top of page
logo_tek.jpg

SESLİ OKUMA BECERİSİ VE OKUDUĞUNU
ANLAMA TESTİ

Bir standart test olarak Sesli Okuma
Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II (SOBAT-II)’nin amacı özel öğrenme
güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin
gelişimlerini değerlendirmektir

SOBAT Eğitimiyle İlgili Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin:

https://buyem.boun.edu.tr/

bottom of page