top of page

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Fen Bilimleri Öğretimi

Güncelleme tarihi: 20 Kas 2020


Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin genellikle okurken akıcılık, çözümleme ve kavramları anlamada zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Bu zorluklar öğrencilerin okuduklarını anlamalarına da engel olmaktadır. Ek olarak özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler yeni öğrendikleri üst düzey konularla ilişkili olan önceki bilgileriyle bağlantı kurmakta da zorluk yaşamaktadırlar. Ön bilgiler ile okunan metindeki yeni bilgiler arasında anlamlı bağlantı kurabilmek, bilginin kalıcılığı ve genellenmesi açısından önemlidir. Özel öğrenme güçlüğüolan öğrenciler metni yeteri kadar ön bilgi olmaksızın ve üst bilişsel stratejileri kullanarak okumadıklarında, metinden çıkarım yapmada, ana fikri ve metindeki detayları belirlemede güçlük yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda fen bilimleri derslerinde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak öğretim etkinliklerinin planlanması ve uygun yöntemlerin kullanılması önem arz etmektedir. Aydeniz ve diğerleri (2012), genel eğitim sınıflarında özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin fen bilimleri derslerinde gösterdikleri performansların herhangi bir yetersizliği olmayan akranlarına göre daha düşük olduğunu belirtmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin fen bilimleri derslerinde yaşadıkları güçlüklerin ya da normal gelişim gösteren akranlarına göre fen bilimleri derslerinde gösterdikleri düşük performansların nedenleri arasında; (i) pek çok standart fen bilimleri öğretim etkinliğinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için uygun olmaması, (ii) özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma ve yazma konusundaki yetersizliklerinden dolayı fen bilimleri ders kitaplarında sunulan içerikleri algılamada ve gereken performansı sergilemede zorluk yaşamaları, (iii) fen bilimleri kitaplarında yer alan yeni terim ya da kavramların özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için problem olması, (iv) fen bilimleri derslerinde öğretime yeterli süre ayrılmaması ve bilimsel kavramların öğretiminde uygun yapılandırmanın gerçekleştirilmemesi, (v) fen bilimleri aynı zamanda matematik becerisini de gerektirdiği için bu alandaki yetersizliklerin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin fen bilimleri başarılarını sınırlaması, (vi) uzun süre dikkati sürdürememe, fen bilimlerine yönelik tutum ve sosyal beceriler gibi davranışsal problemlerin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin fen bilimleri derslerinde başarılarına engel olması yer almaktadır.

Daha detaylı bilgi için:

Karaer, G. & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere fen bilimleri öğretimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Erken Görünüm. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.532903

486 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page